AleviNet@alevinet.org  |  00 44 (0) 20 7241 6950
Ana Sayfa  |  İletişim / Contact  |  Kayıt Ol  |  Giriş Yap


Haberler

Asure
20 Aug 2021


ARCHIVE


ARCHIVE


ARCHIVE


ARCHIVE


ARCHIVE


ARCHIVE


ARCHIVE
 

Britanya Alevi Kadınlar Birliği Basın Açıklaması

09 Nov 2015

 
 
 
Britanya Alevi Kadınlar Birliği olarak Britanya’da yaşayan Annelere, Kadınlarımıza ve tüm ailelerimize sesleniyoruz. Çocuklarımızın eğitimi elbette anne ve babaların ortak sorumluluğudur. Ancak hepimiz biliyoruz ki yaşadığımız ülkede çocukların eğitimi ile en yoğun anneler ilgilenmek durumunda kalmaktadır.
İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya sınırları içerisinde bulunan ilk ve orta okul müfredatları kapsamında çocuklarımız Alevilik dersleri alabilirler. Çocuklarınızın Alevilik dersleri alabilmesi için kendi okullarına başvurularda bulunabilirsiniz.
Başvurunuzu okullardaki RE (İnanç Eğitimi) bölüm başkanlarına ya da okul müdürlerine doğrudan yapabilirsiniz. Okul yetkilileri ile alınacak olan ilk toplantıya katılacak kimseleri Alevilik ve Alevism müfredatı hakkında bilgilendirin.

 
 
İlk toplantıda, Britanya Alevi Federasyonu, Westminster Üniversitesi öğretim üyeleri, Prince Of Wales ilk okulu, Highbury Grove orta okulu ve inanç müfredatı ile ilgili tecrübe sahibi bir komite tarafından hazırlanmış olan Alevilik müfredatı dosyasını ve BAF tarafından hazırlanmış olan ‘Alevism’ kitabcıklarını mutlaka bulundurun.
Okulunuzda ‘Alevilik dersleri verilsin’ kararı alındıktan sonra, BAF tarafından hazırlanan ‘Alevilik Dersleri Materyalleri’ (artefacts box) paketini okul yetkililerine vermeniz gerekmektedir. Bu paketin içinde ‘CEM’ ibadetinde kullanılan eşyalar, Qızılbaş yayınlarına ait çocuk kitapları, Aşure, Cem, Semah ve Alevism kitabcıkları ile birlikte Semah ve Alevi deyişlerinden Cemlerden kesitler içeren CD’ler ve diğer ders matertalleri yer almaktadır.
Okulunuzda Alevilik derslerinin başlatılması işlemleri ve süreci içinde karşılaşacağınız herhangi bir sorunla ilgili Britanya Alevi Kadınlar Birliği, Britanya Alevi Federasyonu, Britanya Alevi Gençlik Federasyonu ve tüm Cemevlerimizin yetkililerinden yardım alabilirsiniz.
Alevilik dersleri çocuklarımızın öz güvenli bireyler olarak yetişmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Son üç yıldır Alevilik dersleri verilen okullarda Alevi öğrencilerinin diğer derslerindeki başarı oranlarınında yükseldiği kanıtlanmıştır.
 
Bu başarının nedeni,çocuklarımızın kendi değer yargılarını daha rahat ifade etmesinden ve diğer inanç ve kültürlerden arkadaşlarının Alevileri ve Alevi inancını tanımasından kaynaklanmaktadır.
 

 
Okullarda verilen Alevilik dersleri, sadece Alevi çocuklarının kimlik bilinci için değil aynı zamanda diğer öğrencilerinde Alevilik hakkında bilgi edinmesine vesile olmaktadır. Bu dersleri alan çocukların kaçtanesinin ilerleyen yıllarda Alevi felsefesi ve öğretisi etkisinde kalacağı ya da yaşamlarında nasıl farklılıklar yaratacağını bilemeyiz. Bildiğimiz,şu anda
Alevilik dersleri alan çocukların tamamının sınıfta barış ve paylaşım içinde ders yaptıkları,Alevi değerlerini okul değerleri (school rules and values) ile birleştirdikleridir. Örneğin arkadaşının izni olmadan ona ait olan herhangi bir eşyasını almaması gerektiği, tüm insanların eşit olduğu ve hiçbir şekilde ayrımcılık yapılamayacağı,dargın kırgın olan öğrenciler barışmadan sınıfta dersin başlamadığını bilmektedirler.
Aileleri ile birlikte zorunlu göçmenler olarak Britanya ya gelmiş ya da bu ülkede doğmuş olan çocuklarımızın dünyası biz yetişkinlerin arkamızda bıraktığı hayat kadar sade bir mahalle ya da köy yaşamından ibaret değildir.
 
 
Yaşadığımız ülke (büyük Britanya) dünyanın en kozmopolit coğrafyalarından birisidir. Yüzyıllar öncesinden itibaren farklı inanç ve kültürlerden halklar sömürge altında olan kendi ülkelerini terk ederek bu ülkeye yerleşmek zorunda kalmışlar. Şimdi bu farklı olan tüm halklarla beraber biz Aleviler de bu ülkenin bir parçasıyız.
Bu durum Alevi öğretimizde var olan ‘yetmiş iki millete aynı nazarla bakmak’ prensibi açısından bir avantajdır. Fakat kendi değer yargılarımızdan uzaklaştığımızda ise büyük bir yozlaşma, dejenere olma, asimilasyona uğrama ve zaman içinde kültürel bir soykırıma dönüşebilecek bir tehlikedir.
Bu nedenle genel eğitim içerisinde Aleviliğin Britanya ilk ve orta okullarında tüm öğrencilere öğretilmesi Alevi toplumu olarak edinebileceğimiz en önemli kazanımlarımızdan birisidir. Bu imkan ve kazanımı tüm okullara taşımak önce biz Annelerin ve Kadınlarımızın duyarlılığı olmalıdır.  Çocuklarımızın geleceği ve kişisel gelişiminin şansa bırakılmayacak kadar önemli olduğunu en iyi anneler bilir. Geleceğe daha umutla bakabilmek için Kadın ve Anne duyarlılığına hiç olmadığı kadar ihtiyacımız vardır.
Çünkü;
Anne çocuklarımızı büyütendir,
Anne çocuklarımızın eğitimi ile yakından ilgilenendir,
Anne evde ve okulda çocuğun yetiştirilmesindeki süreçlerin birinci tanığıdır,
Kurumlarımız içerisinde pek çok zor ve ağır görevi kadınlarımız sırtlanmaktadır.
 
 
Britanya Alevi Kadınlar Birliği olarak bundan sonra tüm anne babalarımızın çocuklarının eğitim süreçleri ile daha yakından ilgilenmeleri için çağrı yapıyoruz. Bu kapsamda bizler Alevilik derslerinin Britanya daki tüm okullara yayılması ve tüm ailelerimizin bu konuda bilgilendirilmnesi için çalışmalar başlatıyoruz.
Britanya da faaliyet yürüten ve Alevilerinde içinde yer aldığı Türkiyeli, Azerbaycanlı, Balkan Ülkeleri, Suriye, Irak, İran ya da herhangi bir topluluğun oluşturduğu kurum ve kuruluşlara giderek Alevilik dersleri hakkında bilgi vereceğiz. Ülkelerin İngiltere de olan temsilciliklerine broşürler bırakacağız, ulaşabildiğimiz tüm kütüphanelere bilgi vereceğiz ve belediyelerin eğitimden sorumlu komiteleri ile toplantılar alarak Alevilik dersleri konusunda kararlar alınması için çalışmalar yapacağız.
Bizler üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Gelecek nesillerimizin temelleri bugünden atılacaktır.Geleceğin bilinçli bireyleri ancak bugünki toplumsal bilinçlenme sonucu oluşacaktır. Bu ülkede göçmen ve iki kültür arasında kalmanın dezavantajları ve maazaretine sığınamayız.
Toplum olarak önemli ölçüde ekonomik kazanımlar elde etmiş olabiliriz ama bu kazanımların devamlılığı ve toplumumuza getirisi yarınımızı garantileyemez.
Yarınlarımızda bizi temsil edecek olan miras, bilimsel, kültürel ve inançsal değer yargılarımızdır.
Annelerimizden, Kadınlarımızdan ve Duyarlı tüm Canlardan bu çalışmalarımıza destek vermelerini ve geleceğimizi birlikte inşaa etmeyi arzuladığımızı duyurmak isteriz...
Britanya Alevi Kadınlar Birliği – 8 Kasım 2015
 
Go to the page-top Go to the page-top

Please wait

Copyright © 2024   AleviNet     Website Terms & Conditions Web Design & Development By VisioSoft T&C
17