AleviNet@alevinet.org  |  00 44 (0) 20 7241 6950
Ana Sayfa  |  İletişim / Contact  |  Kayıt Ol  |  Giriş Yap


Haberler

12. Britanya Alevi Festivali 15-16 Haziran 2024 Park Festivali
31 May 2024


ARCHIVE


ARCHIVE


ARCHIVE


ARCHIVE


ARCHIVE


ARCHIVE


ARCHIVE


ARCHIVE
 

Basın Açıklaması

05 Feb 2016

Basın Açıklaması
 
 
Britanya Alevi Federasyonu’nun 2. Olağan Genel Kurulundan seçilen Genel Başkanı İsrafil Erbil, Yönetim Kurulu üyelerinden Savaş Hurman, Zeynep Demir, Haydar Ulus, Hüseyin Üzüm, Maksut Demir, Kenan Ekiztaş,Türkiye’den Hüseyin Gazi Metin Dede, Araştırmacı-Yazar Turan Eser, Federasyonun İnanç Kurulundan Mehmet Yüksel Dede,BAF Genel Başkanı İsrafil Erbil Başkanlığında heyet olarak 4 Şubat 2016 Perşembe günü saat 13:30’da İngiltere Parlamentosunda Alevi Sekretaryasının İngiltere işçi partisi milletvekillerinden JoanRyan, Kate Osamor, David Lammy ve BAF ile Sekretarya arasındaki koordinasyonu sağlayan Alevi gençlerinden Ergin Erbilile toplanıldı.
 
 
Genel olarak Türkiye'de ve Avrupa'da yaşayan Alevilerin durumunun ele alındığı görüşmede, İngiltere İşçi Partisi MilletvekiliveAlevi sekretaryası Başkanı JoanRyan kuruluşundan bugüne kadar Alevi Sekretaryasının parlamento içi çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Farklı partilerin milletvekillerinin birlikte oluşturduğu İngiltere Parlamentosu Alevi Sekretaryasında şu an sekiz milletvekili görev yapıyor. Bunların altısı İşçi Partisi, ikisi ise Muhafazakar Parti milletvekilidir.
Alevi Sekretaryası adına konuşan JoanRyanMaraş valiliğine mektup yazarak, Maraş katliamının 37. Yılında mağdurların yaslarını yaşamalarına yönelik yasakların kaldırılmasının talep edildiğini belirtti.
Görüşmelerin devamında;
 
 
 
  • Alevi Sekretaryasının önümüzdeki süreçteki çalışmaları için bir eylem planı ve takvimini oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.
  • Her ay 90 dakika olmak şartıyla Aleviliği ve Alevileri İngiltere parlamenterleri tanıştırmak ve muhataplarıyla buluşturmak için girişimlerin başlatıldığı ve bunun için BAF’ın ve Alevi Sekretaryasının işbirliği ile bu 90 dakikalık parlamento görüşmelerinin içeriğinin doldurulması karara bağlandı.
 
  • İngiltere Dış İşleri Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Masası ile görüşmek ve Türkiye’de Alevilere yönelik hak ihlalleri hakkında Dış İşleri Türkiye masasının hak ihlalleri konusunda bilgiye sahip olup olmadıklarının takip etmek ve eksik olan bilgileribu masaya aktırılmasının önemine işaret edildi.
 
  • Alevilik resmen bir inanç olarak kabul edildiğinden dolayı, İngiltere Kiliseler Birliği Başpapaz ile resmi görüşmenin yapılması ve Alevilerin diğer inançlarla eşit haklara kavuştuğu için, bu eşit haklardan faydalanmanın başlatılması için ön açıcı adımların atılması ifade edildi.
 
  • İngiltere parlamento kabinesindeki gölge bakanlar ilgili bakanlarla görüşmek ve onlara soru önergeleri yazmak için Britanya Alevi Federasyonun kendilerini bilgi ile beslemesi gerektiği ifade edildi.
 
 
JoanRyan konuşmasında “bir kaç yüzyıldır baskılardan dolayı başını aşağı eğmiş Aleviler şimdi başını yukarıya kaldırmalıdır” diyerek, İngiltere Vakıflar kurulu tarafından resmen kendine özgü olarak tanınmış olan Alevilik inancına mensup “Alevi toplumun parlamento içinde ve dışında tanıtmak” gerektiğini belirterek, İngiltere Parlamento Genel Kurulda ve genel olarak parlamento çalışmalarında her ay 90 dakika “Alevi Gündemi” içingörüşme zeminlerinin ve gündemlerinin açılacağı ifade edildi.
 
 
 
İngiltere Vakıflar Kurulunun Aleviliği kendine özgü bir inanç olarak, cemevinin Alevilerin ibadet yeri olarak resmen kabul edilmiş olmasına uygun her yerde farkındalık yaratılması gerektiği ve bunun için İngiltere Parlamentosunun bu resmi tanınmaya uygun olarak Türkiye’den ve Avrupa Birliği ülkelerine tavsiye mektubu yayınlaması görüşüldü.
 
Ayrıca bu görüşmede Hüseyin Aygün Davutoğlu’na “işid sever” dediği için kendisine verilen ceza ile Gezi direnişine katılan Erzincan Cemevindeki Alevi gençlere verilen cezalar parlamenterlere aktarıldı.
Türkiye’de Alevilere yönelik hak ihlalleri konusunda parlamenterlerin bilgilendirildiği  görüşmede, bu konuda Parlamentoda Alevilerin kendilerini açıkça ifade etmesi ve tanıması için çalışmaların başlatılacağı sözü verildi. Ayrıca İngiltere Parlamento binası giriş salonunda tüm milletvekillerinin görmesine olanak sunacak bir üç günlük “Alevilik Tanıtım Günleri”Resepsiyonu kapsamında enformasyon stantlarının açılması önerisi için çalışmaların başlatılması kararı alındı.
 
Basının ve kamuoyunun bilgisine arz olunur.
 
Britanya Alevi Federasyonu
 
Go to the page-top Go to the page-top

Please wait

Copyright © 2024   AleviNet     Website Terms & Conditions Web Design & Development By VisioSoft T&C
5