AleviNet@alevinet.org  |  00 44 (0) 20 7241 6950
Ana Sayfa  |  İletişim / Contact  |  Kayıt Ol  |  Giriş Yap


Haberler

12. Britanya Alevi Festivali 15-16 Haziran 2024 Park Festivali
31 May 2024


ARCHIVE


ARCHIVE


ARCHIVE


ARCHIVE


ARCHIVE


ARCHIVE


ARCHIVE


ARCHIVE
 

Basin Aciklamasi

12 Nov 2015


Canlar,
Son günlerde bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan, Britanya da yaşayan örgütlü Alevilerin kazanımları ve bu kazanımların yok sayılması ile ilgili kurumlarımıza karşı olumsuz eleştiriler ve beyanlar yer almaktadır.
Bu nedenle, Britanya Alevilerinin neler yaptığını özet olarak anlatmak istiyoruz.
Britanya da yaşayan Aleviler olarak son 22 yıldır aktif örgütlenmekteyiz. Önce İakm ve Cemevi olarak örgütlenen Alevi toplumu sonra yeni cemevleri açarak Britanya Alevi Federasyonu nu kurmuştur.
Britanya Alevi Federasyonu ve Britanya da faaliyet yürüten tüm Alevi kurumlarımızın yöneticileri, üyeleri, hizmetlileri ve bu kurumlarımızdan hizmet alan Alevi toplumu ve Alevi dostlarının mücadelesi sonucu Aleviler Britanya coğrafyasında önemli kazanımlar elde etmiştir.
Elde edilen kazanımlarımız sadece Alevi toplumu için değil tüm ezilen halklar için önemli mevzilerdir.
Bu adımlarımız aynı zamanda özellikle Türkiye ve çevresindeki ülkelerde baş göstermiş olan Işid, El Kaide, El Nusra, Öso ve benzeri Alevi düşmanları ve katil sürülerine karşı mücadele veren canlarımıza önemli derecede moral olmaktadır.
Kazanımlarımız aynı zamanda, Aleviliğin ve Cemevlerimizin halen anayasal olarak yasaklı olduğu kendi ülkemiz için emsal temsil edecektir. Türkiye de Aleviler halen eşit yurttaşlık mücadelesi vermektedir.
Bu kazanımlar başlıca şöyledir;
 • Britanya nın on iki noktasında Alevi Kültür Merkezleri ve Cemevleri açıldı. Yenilerinin açılması için çalışmalar yapılmaktadır. AKM ve Cemevlerimizin her biri yüzler, binler ya da onbinlerce canımıza hizmet etmektedir. Başlıca amaç ve faaliyetlerimiz, Aleviliğin bilince çıkarılması ve geleceğe umutla bakabilmek için bilinçli bireyler ve duyarlı toplum oluşturmaktır. Kurumlarımızda önemli eğitimler alan yüzlerce öğrenci vardır.
 • Hakka yürüme hizmetleri için fon ve şirket oluşturmuştur.
 • İngiltere ve Galler vakıflar kurulu tarafından Alevilik bir inanç olarak tanınmıştır.
 • İngiltere ve Galler vakıflar kurulu tarafından Cemevleri bir ibadethane olarak onaylanmıştır.
 • İlk ve Orta okullarda Alevilik diğer inançlar ve dinler gibi müfredat kapsamında öğretilmektedir.
 • İngiltere Parlamentosunda Alevi sekreteryası hakkı alınmıştır.
 • Alevilik yerel belediyelerdeki eğitim komitelerinde temsil edilmektedir.
 • Qızılbash yayınevi kurarak çocuklara yönelik Alevilik kitapları yayınlamıştır.
 • Britanya Alevi Gençlik Federasyonu kurulmuştur.
 • Britanya Alevi Kadınlar Birliği kurulmuştur.
 • Britanya Üniversitelerinde Alevi Öğrenci birlikleri oluşturulmuştur.
 • Onbinlerce Can’ın tek yürek olduğu, festivaller gerçekleştirmiştir.
 • Alevilik araştırma gurubu oluşturmuş ve önemli akademisyenleri misafir etmiştir.
 • Yüzlerce, binlerce can’ın katıldığı Hakka yürüme erkanları, anma erkanları, Cemler, seminerler, paneller, geceler, toplantılar düzenlemektedir.
 • Türkiye de Alevilik ve demokrasi adına yapılan tüm etkinlik, anma ve kurultaylara destek vermektedir.
 • 2011-2012 yıllarında Türkiye de yayınlanan Alevi Hak İhlalleri Raporunun hazırlanmasında yer almıştır.
 • Türkiye de devlet tarafından el konulan ve müze ye dönüştürülmüş olan  Alevi Dergah’larının geri alınması için verilen mücadeleye destek sunmaktadır.
 • Türkiye anayasasındaki Alevilerin değerlerine yönelik kullanılan küçültücü ve aşağılayıcı maddelerin çıkartılması ve yapılacak olan yeni anayasa da Alevilerin haklarının korunması için imza kampanyası ve çadır eylemi yapılarak TBMM ye binlerce imza vermiştir.
 • Maraş katliamı devlet arşivleri, talep edilerek devletin bu konudaki gerçek yüzü ortaya çıkarılmıştır. Önce evet diyen devlet bu konudaki ısrarı ve kararlılığı gördüğünde ‘savunma bakanlığına devrettik’ diyerek çark etmiştir.
 • Mraş’ta Cemevi yapılabilmesi için arsa alımı ve inşaat çalışmalarına destek verildi.
 • Avrupa Alevi birlikleri Konfederasyonu çatısı altında, tüm diğer yurt dışı Alevi örgütleri ile birlikte hareket ederek bir, iri ve diri olma şiarı hayata geçirildi.
 • Gençlere sahip çekmak için Gençlik gelecektir platformu kurulmasında yer aldı.
 • Britanya da faaliyet yürüten köy, yöre ve demokratik kurumlarla bir araya gelerek demokratik güç birliği oluşturuldu.
 • Yol, TV10, Hayat tv, yerel gazete ve internet siteleri başta olmak üzere medya ile önemli ilişkiler kurarak faaliyet ve hizmetlerin duyurulması sağlanmaktadır.
ve daha yüzlerce, binlerce hizmetler tüm kurumlarımızca yerine getirilmektedir. Bu hizmetler aynı zamanda, toplum bilinci oluşturarak bencil ve bireysel düşünceyi öteleyen,paylaşımı ve eşitliği öne çıkaran hizmetlerdir.
Kendi ülkesinde yok sayılan ve Britanya da göç koşullarında Alevi halkı tarafından atılan bu tarihi adımlar, dünyanın içinde bulunduğu savaşçı, çıkarcı, yozlaşan ve şiddeti özendiren zaman dilimine karşı verilen bir kavgadır.
Egemenlere verilen en güzel cevaptır! Küllerinden yeniden doğmaktır!
Tüm Alevi kurumlarımızın hizmetleri önünde saygı ile eğiliyor ve bu hizmetleri ya da kazanımları yok sayacak, yok sayılmasına çanak tutacak her kişi ya da kurumları da şiddetle kınayacağımızı ifade ediyoruz.
Britanya Alevi Federasyonu, Britanya Alevi Gençlik Federasyonu, Britanya Alevi Kadınlar Birliği
İakm ve Cemevi
Croydon AKM ve Cemevi
Glasgow AKM ve Cemevi
Edinburgh AKM ve Cemevi (Pir-Der)
East Midlands AKM ve Cemevi
Bournemouth AKM ve Cemevi
Harrow AKM ve Cemevi
Sheffield AKM ve Cemevi
Doncaster AKM ve Cemevi
Nottingham AKM ve Cemevi
Hull AKM ve Cemevi
Northants AKM ve Cemevi
 
Go to the page-top Go to the page-top

Please wait

Copyright © 2024   AleviNet     Website Terms & Conditions Web Design & Development By VisioSoft T&C
27